facebook

Ceník

VIKIPID Brána 0,95 až 1,3 % + 3 až 5 Kč/ks
VIKIPID Dobírka 0,7 až 0,96 % + 1 Kč/ks
VIKIPID Platba+ 0,1 až 0,3 %  
VIKIPID Štítek   + 1 až 2 Kč
* Cena služeb je závislá na výběru aktivovaných služeb a ročním obratu e-shopu.

Poznámky

1. Příchozí a odchozí devizový bankovní převod je zpoplatněn příplatkem 5,- Kč. Za službu uskutečněnou v devizách je Cena účtována v měně příslušné platby. Cena se vypočte z Ceníku podle devizového kurzu vyhlášeného pro příslušný den ČNB.
2. VIKIPID Štítek je účtován pouze v případě zásilky, při které není využita služba VIKIPID Brána, VIKIPID Dobírka nebo VIKIPID Platba+.
3. Poplatek za fakturu v listinné podobě: 100,- Kč.
4. Poplatek za vedení VIKIPID Brány ve výši 0,- Kč/měsíc.
5. Poplatek za zaslání upomínky při neuhrazení daňového dokladu v řádném termínu: 100,- Kč.
6. Poplatek za vedení VIKIPID Účtu ve výši 250,- Kč/měsíc (součástí VIKIPID Brány).
7. Obchodník souhlasí s případným poskytnutím dodatečné slevy ze strany společnosti VIKIPID a.s..
8. Implementační poplatek: 0,- Kč.
9. Identifikace "na dálku": 10,- Kč.
10. Ceny jsou uvedeny bez DPH.